Om os

DanBørs A/S er et 100 % privatejet virksomhed, der fungere som salgsafdeling af genanvendelige fraktioner fra affaldsstrømmen.

DanBørs bliver dannet i 1998, DanBørs tager sig af genanvendelige restprodukter fra affaldsstrømmen. DanBørs er startet med glas og flasker, letjern, forbrændingsjern, plast, elektroskrot og senest dæk - og vi er ikke stoppet her. DanBørs har allerede fra første udbuds-/tilbudsrunde bevist sin økonomiske værdi.  

En af ideerne bag DanBørs er, at vi er indsamlernes salgsafdeling og skal i den henseende fungere sådan. Samtidig forestår vi udbud af mængder, der puljes med andre kommuner og fælleskommunale affaldsselskaber for at stå endnu stærkere over for aftagerne af de enkelte fraktioner.

Verden omkring os bliver mindre og mindre. Den ene fusion efter den anden forårsager færre og færre købere, der kun vil handle sikkert og stort, hvis prisen der handles til, skal være markedsprisen.

Det er DanBørs’ opgaver at sikre, at kvaliteter og logistik bliver optimeret, og i øvrigt udføre den kommunikation, der er behov for.

På leverandørsiden bliver kravene også strammet med hensyn til certificering og standardisering. Med små mængder kan dette krav økonomisk lade sig gøre, såfremt man står sammen og deler omkostninger og viden, hvor det er muligt. Det er lykkedes for DanBørs, og så er det den lille/eller store leverandør, der handler direkte med fabrikken.

Det vigtigste er købmandsskab under miljømæssige rigtige betingelser. Det betyder, at vi kan ikke bare sælge uden samtidig at sikre os, at miljøet ikke lider overlast i en senere fase. Som den centrale formidler er vi sat til at vogte miljøet sammen med vores leverandører.

Ud fra de ideer, vi startede på, ser det fortsat ud som om der er en fremtid, der forhåbentlig kan styrke den indsats, der er iværksat af vore samarbejdspartnere for endnu mere miljø og dansk arbejde til en balanceret markedspris.

DanBørs A/S er ikke certificeret men arbejder i hht. ISO 14001 og ISO 9001