DanBørs håndterer følgende fraktioner i dag

DanBørs A/S varetager i dag afsætning af en række fraktioner fra affaldsstrømmen, eller produkter der har relation til denne.

Under menupunktet fraktioner findes en oversigt over de fraktioner vi arbejder med i dag, men kontakt os endelig hvis ikke Jeres affaldsprodukt er med, så ser vi gerne om vi kan hjælpe alligevel.

For information om konsulentydelser eller rådgivning, følg linket med vores ydelser eller kontakt os hvis I har behov for andre ydelser.

DanBørs, DanBørs A/S, DanBors, DanBoers, Jern og metal, dæk, plastic, emballageglas, glas, forbrændingsjern, jern, metal, dåser, plastik, folie, glas, skår, balletråd, Skrot, Glass, Recycling, LDPE, PE, PE LD, HDPE, PET, genbrug, genanvendelse

Vores fraktioner

Gennem nære samarbejder med oparbejdere i både ind og udland, har DanBørs etableret afsætning af affaldsfraktionerne på de følgende sider.

Læs mere

DanBørs, DanBørs A/S, DanBors, DanBoers, Jern og metal, dæk, plastic, emballageglas, glas, forbrændingsjern, jern, metal, dåser, plastik, folie, glas, skår, balletråd, Skrot, Glass, Recycling, LDPE, PE, PE LD, HDPE, PET, genbrug, genanvendelse

Vores ydelser

Ud over handel med fraktioner fra affaldsstrømmen, rådgiver DanBørs A/S også om indsamling, kvaliteter, oparbejdning osv.

Vi fortager kvalitetskontrol af modtagere og anlæg, og sikrer at der leves op til gældende lovgivning samt vores egne etiske regelsæt.

Læs mere