Services

Nedenfor er en liste af de ydelser DanBørs A/S foretager for deres kunder, det kan være som del af kontrakter eller som tilkøb af enkelt ydelser i forbindelse med andre opgaver.

Formidling/køb/salg                     

·          at leverandøren får den rigtige pris for sine råvarer

·          at kontrakt- og prisforhandlinger med aftager af råvarer varetages samt at kontraktens

      punkter overholdes

·          at salgsomkostninger holdes nede på et absolut minimum

·          at råvaren afsættes kontinuerligt

Formidling/køb/oparbejdning

Nedenstående ydes af DanBørs.

·          at tilbudsmateriale udarbejdes

·          at entreprenør udvælges

·          at oparbejdningsaftale udarbejdes

·          at afregning med og kontakt til oparbejdning, sortering, transport m.v. varetages

·          at maksimal økonomi og miljømæssig ordning sikres

Afregning                             

·          at al fakturering og behandling af faktureringsgrundlag i forbindelse med salg varetages

Fragtaftaler

·          at fragtforhandlinger varetages og den rigtige transportpris opnås.

Markedsinformation

·          at leverandøren får den rigtige og nødvendige information, bl.a. ved at DanBørs deltager i 

        forskellige fora samt abonnerer på tidsskrifter

Kvalitetsrådgivning

·          at leverandøren vejledes omkring krav til råvarens kvalitet

·          at værktøjer i form af kvalitetsbeskrivelser og sorteringsvejledninger udarbejdes

Reklamationsbehandling

·          at kommunikation/korrespondance ved reklamationer varetages og den bedste løsning for 

        alle parter findes.

         alle reklamationer registreres i vores kvalitetstyringssystem.

Forsikring

·          at de bedst mulige vilkår både dækningsmæssigt og økonomisk for leverandøren opnås i

      tilfælde af erstatningskrav fra aftager p.g.a. en dårlig leveret råvare.

·          at aftagerne af leverandørens råvarer kreditvurderes og debitorforsikres, således at

      eventuel konkurs ikke kan påvirke betaling

Miljø/certificering

·          at vi via vor miljø- og kvalitetscertificering efter ISO 9001 og ISO 14001

·          lever op til visse kvalitetskrav i vor dagligdag og løbende følger op på, hvordan vi kan

      gøre tingene bedre

·          sikrer at leverandørens råvare, via audits hos aftager og krav om dokumentation,

      afsættes  miljømæssigt og etisk korrekt

·          holder os ajour med gældende lovgivning også ”det der er på vej”